கல்வி குரு        

News

TAX FORMS 2016-17

JAN 31, 2017 No Comments

TAX FORM 2016-17

1.மஞ்சள் நிற கட்டங்களில் மட்டும் விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவும்.
2.வீடு கட்டும் கடன் வங்கி மூலம் பெற்றிருந்தால் கலம் K14 ல் பூர்த்தி செய்யவும். கடன் பெறப்பட்ட ஆண்டினை கலம் M13 ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும். கூடுதலாக (Additional Loan or Improvement Loan) பெற்றிருந்தால் வட்டி ரூ 30000 கூடுதலாக (200000+30000) சலுகை பெறலாம். 
4.தேவையில்லாதவற்றை பூர்த்தி செய்யவேண்டாம். (No Enter any value ie 0)        
5.COMPUTATION SHEET ல் LIC , ULIP, NSC, NSC Interest ஆகிய விவரங்களை பதிவு செய்யவும்.
6. Form  16 ல் B84 to I94 வரை உள்ள கலங்களை மட்டும் பூர்த்தி செய்யவும். 7. HBA ஐ K7 ல் YES or NO  தேர்ந்தெடுக்கவும்.
8. COMPUTATION SHEET ஐ முதலில் Print செய்யவும். அதன் பின் பக்கத்தில் Tax Form ஐ Print செய்யவும்.

9.Don't Change Page Setup

விரங்களுக்கு 8608205243 , 9952351588 , 9976861129  
Designed By Kalviguru Team 

DOWNLOAD

 

80CDD (1B)க்கான விளக்கம்

80CCD(1B) யில் கழிக்கவேண்டியது மத்திய அரசின் National Pension Scheme (NPS) இதில் யார் வேண்டுமானலும் சேரலாம் அரசு ஊழியர், தனியார் ஊழியர் மற்றும் வேலையில்லாதோர்.  எனவே CPSல் சேர்ந்த அரசு ஊழியர்கள் மட்டும் 80CCD (1B) ல் சந்தா தொகையை (அதிகபட்சம் ரூ.50000) கழித்துக்கொள்ளலாம். if U/s  80C above 1,50,000 then deduct CPS தொகையை 80CCD (1B) Max 50000 (80C ல் ரூ.150000 கழித்த பிறகு கழித்துக்கொள்ளலாம்)

Clarification by Income Tax Officer,Chennai

Download RJD Tirichy, Treasury & Accounts

Download Virudunar Treaury officer Letter

Income Tax Bank Payment Chalan

 

Please click challan/ITNS 280

you pay before tax please click Advance Tax

If you Pay Feb (after Statement arrived select Self Assessment Tax)

use ATM Card or Debit Card/Credit Card  or Net Banking (any Nationalised Bank)

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: