கல்வி குரு        

News

QR CODE VIDEO

JUL 06, 2018 No Comments

பாடத்தின் வீடியோக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய தேவையான வீடியோவை முதலில் திறந்துகொள்ளவும் . வீடியோவை Play செய்யவும் . அதன் கீழ் வலது மூலையில் மூன்று புள்ளிகள் இருக்கும் . அதனை click செய்தால் Download என்பது தோன்றும் . அதனை click செய்தால் வீடியோ Download ஆகும் . அதனை நீங்கள் தேவையானவற்றில் பதிவு செய்து பயன்படுத்தலாம்

Tamil Mediaum

STD  1                தமிழ்    clickhere          

                          ஆங்கிலம்    click here               

                           கணிதம்      click here

                          அறிவியல்  click here

English Medium

                           கணிதம்      click here

                          அறிவியல்  click here

STD  6               தமிழ்   click here

                          ஆங்கிலம்     click here

                          கணிதம்      click here

                         அறிவியல்      click here

                         சமூக அறிவியல்  click here

STD  9           

                        தமிழ்     click here

                        ஆங்கிலம்   click here

                       கணிதம்   click here

                       அறிவியல்   click here

                       சமூக அறிவியல்  click here

English Medium

                        Mathematics        click here

                        Science      click here

                        Social Science    click here

STD  11

Tamil Medium

                       Tamil         click here

                       English     click here

                       Mathematics Vol- 1  click here

                       Mathematics Vol- 2  click here

                       Physics  Vol - 1       click here

                       Physics  Vol - 1       click here

                      Chemistry Vol - 1     click here

                      Chemistry Vol - 2    click here

                      Botany  Vol - 1        click here

                      Botany   Vol - 2       click here

                      Zoology  Vol - 1       click here

                      Zoology  Vol - 2       click here

                      Bio - Botany Vol - 1 click here

                      Bio - Botany Vol - 2 click here

                      Bio - Zoo  Vol - 1     click here

                      Bio - Zoo Vol - 2      click here

                      Computer Science   click here

English Medium

                       Accountancy    click here

                       Bio - Botany Vol - 1   click here

                       Bio - Botany Vol - 2   click here

                       Bio - Zoo   Vol - 1  click here

                       Bio - Zoo  Vol - 2 click here

 

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: