கல்வி குரு        

Mutual Transfer

Designation :     Transfer District :    
Subject         :     District                 :    

Thamaraichelvi. S, coimbatore.

Transfer District       :    Madurai

Designation              :    B.T. Asst

Subject                      :    science

Working School       :     corp SRP ammaniamal grils hr sec school

Gender            :    Female

Mobile No       :    9442239657

Taluk                :    coimbatore

District             :    coimbatore

Balamani, Tirupur.

Transfer District       :    Kancheepuram

Designation              :    S G Asst

Subject                      :    Primary

Working School       :    Kalipalayam pudhur

Gender            :    Female

Mobile No       :    9629712983

Taluk                :    Tirupur

District             :    Tirupur

A. Prabhu, Thoothukudi.

Transfer District       :    Krishnagiri

Designation              :    B.T. Asst

Subject                      :    English

Working School       :    GHS,Thoothukudi

Gender            :    Male

Mobile No       :    8056501907

Taluk                :    Eral

District             :    Thoothukudi

A. Prabhu, Thoothukudi.

Transfer District       :    Krishnagiri

Designation              :    B.T. Asst

Subject                      :    English

Working School       :    GHS,Thoothukudi

Gender            :    Male

Mobile No       :    8056501907

Taluk                :    Eral

District             :    Thoothukudi

A. Prabhu, Thoothukudi.

Transfer District       :    Krishnagiri

Designation              :    B.T. Asst

Subject                      :    English

Working School       :    GHS,Thoothukudi

Gender            :    Male

Mobile No       :    8056501907

Taluk                :    Eral

District             :    Thoothukudi

Raj, Chennai.

Transfer District       :    Vellore

Designation              :    P.G. Asst

Subject                      :    Biology

Working School       :    Greater chennai corporation higher secondary school thiruvanmiyur

Gender            :    Male

Mobile No       :    9894762107

Taluk                :    Adyar

District             :    Chennai

Raj, Chennai.

Transfer District       :    Vellore

Designation              :    P.G. Asst

Subject                      :    Biology

Working School       :    Greater chennai corporation higher secondary school thiruvanmiyur

Gender            :    Male

Mobile No       :    9894762107

Taluk                :    Adyar

District             :    Chennai

Raj, Chennai.

Transfer District       :    Vellore

Designation              :    P.G. Asst

Subject                      :    Biology

Working School       :    Greater chennai corporation higher secondary school thiruvanmiyur

Gender            :    Male

Mobile No       :    9894762107

Taluk                :    Adyar

District             :    Chennai

Raj, Chennai.

Transfer District       :    Vellore

Designation              :    P.G. Asst

Subject                      :    Biology

Working School       :    Greater chennai corporation higher secondary school thiruvanmiyur

Gender            :    Male

Mobile No       :    9894762107

Taluk                :    Adyar

District             :    Chennai

Raj, Chennai.

Transfer District       :    Vellore

Designation              :    P.G. Asst

Subject                      :    Biology

Working School       :    Greater chennai corporation higher secondary school thiruvanmiyur

Gender            :    Male

Mobile No       :    9894762107

Taluk                :    Adyar

District             :    Chennai

Mutual Transfer Form

Name *

Gender *
Male   Female
Designation *

Subject *
Working School *

Taluk *

District *

Transfer District *

Mobile No *

 
 

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Important Websites

TN GOVT   |   

TN GOVT EXAMS   |   

DA TABLE   |   

மருந்தில்லா மருத்துவம்   |   

காமராசரின் அரிய புகைப்படங்கள்   |   

TEACHERS RECRUITMENT BOARD   |   

TNPSC   |   

EMPLOYMENT EXCHANGE   |   

NHIS2016 ID Card Web Site   |   

CPS WEBSITE   |   

ePay Roll Online Entry   |   

Treasury ECS Salary Settlement Date   |   

Personnel Information System   |   

CPS Account Slip   |   

EMIS Online Entry   |   

GPF Account Slip Website   |   

TNDSE LOGIN   |   

to check Aadhar linking status   |   

Three Types of Certificates   |   

Laptop Online Entry   |   

Digital locker   |   

BANK IFSC & MICR CODE   |   

Matrimonial   |   

PAY EB BILL ONLINE   |   

POWER FINANCE ONLINE ENTRY   |   

SCHOLARSHIP   |   

SC/ST Scholarship   |   

Central Education Loan Site   |   

சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம்   |   

OnLine APPLY NEW RATION CARD   |   

Free Cycles Online Entry 2018-19   |   

DATA CENTRE   |   

DDO Template   |   

PG TRB Online Apply   |   

INCOMETAX e-FILING   |   

Online Complined to Police Station   |   

DGE Site   |   

BIN VIEW   |   

NEW TEXT BOOK   |   

TNSCHOOLS   |   

TNSCERT   |   

CEOTVM   |   

E-sr digitization   |   

NEET 2019 APPLY   |   

AEBAS BIO-METRIC ATTENDANCE   |   

IFHRMS EPAY ROLL   |   

PENSIONER STATUS   |   

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: