கல்வி குரு        

Mutual Transfer

Designation :     Transfer District :    
Subject         :     District                 :    

Ramya Vijayakumari, Vellore.

Transfer District       :    Coimbatore

Designation              :    B.T. Asst

Subject                      :    science

Working School       :    GHS Nekkundhi

Gender            :    Female

Mobile No       :    9842041212

Taluk                :    Vellore

District             :    Vellore

G.Vidhyalakshmi, Tirupur.

Transfer District       :    Sivagangai

Designation              :    B.T. Asst

Subject                      :    English

Working School       :    Cam hr sec school

Gender            :    Female

Mobile No       :    9789624975

Taluk                :    Tirupur

District             :    Tirupur

Shuba, Virudhunagar.

Transfer District       :    Madurai

Designation              :    B.T. Asst

Subject                      :    English

Working School       :    Govt, high school

Gender            :    Female

Mobile No       :    9842085733

Taluk                :    Sattur

District             :    Virudhunagar

S.revathi, Salem.

Transfer District       :    Perambalur

Designation              :    P.G. Asst

Subject                      :    Tamil

Working School       :    Ghss thevur

Gender            :    Female

Mobile No       :    9788418144

Taluk                :    Sankari

District             :    Salem

S.revathi, Salem.

Transfer District       :    Perambalur

Designation              :    P.G. Asst

Subject                      :    Tamil

Working School       :    Ghss thevur

Gender            :    Male

Mobile No       :    9788418144

Taluk                :    Sankari

District             :    Salem

Mutual Transfer Form

Name *

Gender *
Male   Female
Designation *

Subject *
Working School *

Taluk *

District *

Transfer District *

Mobile No *

 
 

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: