கல்வி குரு        

Treasury Forms

Pay Arrear Software from 01.04.2017

ARL 04, 2017 No Comments

 

  1. TAKE A BACKUP OF THE OLD VERSION AND KEEP IT SEPARATELY.
  2. COPY THE NEW ARRPAY10.EXE TO THE PAYROLL FOLDER.
  3. RUN THE ARRPAY10.EXE AND PAYROLL VERSION WILL BE UPDATED AUTOMATICALLY.
  4. BOTH PAYARREAR BILLS AND NON SALARY BILLS PREPARED THROUGH  ARRPAY10.EXE WILL BE ACCEPTED IN PAO/TREASURY FROM 1ST APRIL 2017.(ONLY ARRBILLS)
  5. THOSE WHO FACE PASSWORD ISSUE CAN COPY THE VFOX.SYS GIVEN IN THIS FOLDER AND COPY IT TO THE PAYROLL FOLDER. THE PASSWORD IS “nic”.
SNo Discription Download
01 Pay Arrear exe File Download
01 Suporting System File Download

 

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: