கல்வி குரு        

Treasury Forms

GPF Bill Form New

MAY 11, 2016 No Comments

கல்வி குருவின் GPF Bill Form Excel கோப்பை திறந்தவுடன் Macros ஐ Enable செய்யவேண்டும் பின்னர் input Sheet ல் அனைத்து விவரங்களையும் கவனமாக உள்ளிடவும் பின்னர் WorkingSheet ல் GPF பிடித்தம் சார்ந்த விவரங்களை உள்ளிடவும் அவ்வளவுதான்.  தங்கள் GPF Bill தயார் மேலும் விவரங்களுக்கு சின்னதுரை 9003583774 

 

Download GPF Bill Form New

WhatsApp & TeleGram ல் உங்கள் கருத்துக்களை கல்விகுரு இணையதளத்தில் பகிர 9952351588 என்ற எண்ணிற்கு தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பவும்

Copyright © 2015. All rights reserved by kalviguru.com. Designed By Tycoon Pacific.

Connect With Us: